Skip to content

กระดูกสันหลังคด เกิดจากอะไร

กระดูกสันหลังคด เกิดจาก

กระดูกสันหลังคด เกิดจากอะไร

กระดูกสันหลังคด คืออะไร โดยทั่วไปแล้วกระดูกสนหลังของคนเราจะมีลักษณะเป็นเส้นตรง แต่หากมีลักษณที่ผิดปกติไป เช่น เป็นรูปตัว C หรือตัว S จะเรียกว่ากระดูกสันหลังคด มักพบได้ตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไป โดยสามารถสังเกตุอาการได้ด้วยตนเอง เช่น หน้าอกสองข้างไม่เท่ากัน หัวไหล่สองข้างไม่เท่ากัน เอวไม่เท่ากันหรือสะโพกทั้งสองข้างไม่เท่ากัน หรือสามารถเอกซเรย์เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนได้

กระดูกสันหลังคด

อาการกระดูกสันหลังคด เกิดจากอะไร

  • พันธุกรรม สามารถคดได้ตั้งแต่กำเนิดและมีการเจริญเติบโตที่ผิวรูป
  • คดตามอายุ เมื่อมีอายุมากขึ้นอาจมีอาการกระดูกยุบทรุดลง จึงทำให้เกิดอาการกระดูกสันหลังคดตามมา
  • นั่ง นอน ผิดท่า ทำให้กล้ามเนื้อบางคนทำงานหนักกว่าปกติ จึงเป็นสาเหตุหลักที่เสี่ยงได้

วิธีรักษาหรือข้อควรปฏิบัติ

  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือเล่นโยคะ
  • ใส่เกราะ เพื่อผยุงกระดูกสันหลังและหยุดการคดงด ช่วยลดอาการปวดหลังได้
  • ผ่าตัด ในกรณีที่คดเกิน 45 องศา หรือมีอาการปวดทรมาน หายใจลำบาก